„Realizacja prac badawczych wraz z wdrożeniem, pozwalająca na rozszerzenie oferty firmy o innowacyjne rozwiązania w zakresie nowej grupy produktowej – pergoli.”

Projekt nr RPMP.01.02.01-12-0049/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,

Cele i planowane efekty projektu: opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie wykonania pergoli o niestandardowych dotychczas rozwiązaniach z uzupełnieniem o elementy towarzyszące, co pozwoli na rozszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Wartość ogółem projektu: 1 305 3697,50 PLN

Wartość kwalifikowana projektu: 814 140,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 569 919,00 PLN