„Realizacja prac badawczych wraz z wdrożeniem, pozwalająca na rozszerzenie oferty firmy o innowacyjne rozwiązania w zakresie nowej grupy produktowej – pergoli.”

Projekt nr RPMP.01.02.01-12-0049/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,

 

Cele i planowane efekty projektu: opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie wykonania pergoli o niestandardowych dotychczas rozwiązaniach z uzupełnieniem o elementy towarzyszące, co pozwoli na rozszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności firmy.